český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Øjeblikke erstatning til NMP og NEP NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/08 16:38

 

Erstatning for NMP

CAS 872-50-4

Synonymer

N.methyl.2.pyrrolidon

M Pyrol

1-Methylazaccyclopentan-2-one

 

 

OPLØSNINGSMIDDEL TIL RENGØRING OG OPLØSNING AF
PE-HARPIKSER, PU, EPOXIER, BIS GMA-LIME, HERUNDER POLYMERISEREDE,
CYANOACRYLATER, METHACRYLATER,
POLYESTERE og NITROCELLULOSER

 

IKKE KLASSIFICERET SOM ANTÆNDELIG

 

KRAFTIG DEKANTERINGSEVNE
Kan genindvindes og genbruges

 

KAN GENANVENDES VIA DESTILLATION

 

LAVT DAMPTRYK
Reduktion af forbrug

 

 

BESKRIVELSE

INFINITY blev udviklet i forbindelse med fjernelsen af CMR-stoffer. Produktet indgår også i en plan om at reducere farepiktogrammer vedrørende sundhed, miljø og brandsikkerhed. Lugtsvag, lav fordampning, kraftigt opløsende evne over for polymere, copolymere og kompositter organisk matrix.

 

ANVENDELSESOMRÅDER

INFINITY er et kraftigt opløsningsmiddel og et bejdsningsmiddel til opløsningsbaseret lak og maling.

Det er et enestående rengøringsmiddel til opløsning og rensning af rester fra forbrændingsmotorer.

INFINITY fortynder øjeblikkeligt frisk ekspanderet polyuretanskum. Det kan også bruges til at fjerne polymeriseret, fleksibelt eller stift PU-skum, ved almindelig kontakt, aftørring eller med højtryksspuler.

INFINITY er et enestående rengøringsmiddel til rensning eller opløsning af cyanoacrylat- og methacrylatlime, to-komponent polyestere og polymeriseret nitrocellulose.

 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

 Visuel

Væske

-

Farve

 Visuel

Farveløs

-

Lugt

 Lugt

Lugtfri

-

Densitet ved 25 °C

 DS/EN ISO 12185

1110

kg/m3

Brydningsindeks

 ISO 5661

 1,4300

-

Frysningspunkt

 ISO 3016

-40

°C

Destillationsinterval

ISO 3405

190-230

°C

Vakuumdestillation

Referenceværdi

-

190

°C

Vandopløselighed

 -

Delvis

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

 DS/EN 3104

1,5

mm²/s

Syretal

 EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jodtal

 DS/EN 14111

0

gI2/100g

Vandindhold

 DS ISO 6296

<,0,01

%

Rest efter fordampning

 NF T 30-084

0

 

%

Damptryk ved 20 °C

 DA/EN 13016-1

0,4

hPa

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

 ASTM D 1133

nm

-

Fordampningshastighed

 

>6

H

Overfladespænding ved 20 °C

 ISO 6295

35,5

Dyn/cm

Overslagsspænding

 IEC 156

nm 

Volt

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

 ISO 2160

1a 

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

 ISO 2719

95

°C

Selvantændelsespunkt

 ASTM E 659

> 250

°C

Nedre eksplosionsgrænse

 DS/EN 1839

0,9

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

 DS/EN 1839

8,7

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

 CLP-forordningen

0

%

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks

 DS ISO 6885

 nm

-

Peroxidindeks

 DS ISO 3960

nm

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

 -

nm

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

 CLP-forordningen

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

 GC-MS

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

 GC-MS

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Bionedbrydelighed

 OECD 301 A

OECD 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

 -

< 50

%

Svovlindhold

 GC-MS

%

Benzenindhold

 ASTM D6229

%

Samlet halogenindhold

 GC-MS

0

%

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

 -

 

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

 -

 

Indhold af miljøfarlige stoffer

 CLP-forordningen

%

Indhold af stoffer med GWP

 -

0

%

Indhold af stoffer med ODP

 -

%

 

PRÆSENTATION

 

GRV-Container 1000 kg Tønde  200 kg  Dunk 20 kg
IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY disolvente de sustitución inmediata de la NMP y de la CIP clasificados CMR reprotóxicos. Disolvente sin olor, no inflamable, para la disolución de resinas poliméricas, resinas de recubrimiento, colas estructurales, incluidos los cianoacrilatos. 

BRUGSANVISNING

Det kan bruges rent, til aftørring med en klud eller til neddypning, koldt.

Substraternes rensende effektivitet kan accelereres ved neddypning i varmt vand (op til 70 °C).

 

BRUGSVEJLEDNING

 

 

 

Affedtning med klud Ultralydsbeholder

 

 

 

 

 

 

 

Dispenser til opløsningsmidler Beholdere til kold eller varm neddypning

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE