český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Thay thế ngay lập tức cho NMP và NEP NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries

 

Thay thế NMP

CAS 872-50-4

Các từ đồng nghĩa

N.Méthyl.2.Pyrrolidone

M Pyrol

1-Méthylazaccyclopentan-2-One

 

Cả NMP và NEP (N.Ethyl.2.Pyrrolidone) CAS 2687-91-4 đều được phân loại là cht CMR gây nh hưởng đến chc năng sinh sn theo quy định EC 1272/2008/SGH của CLP.

H 360 D Có thể gây hại cho thai nhi

H 319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

H 315 Gây kích ứng da

 

 

DUNG MÔI LÀM SCH VÀ HÒA TAN
PE, NH
A PU RESINS, EPOXY, KEO DÁN BIS GMA, BAO GM CÁC KEO DÁN POLYMER,
CYANOACRYLATE, METHACRYLATE
POLYESTER
 và NITROCELLULOSE

 

KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ CHẤT DỄ CHÁY

 

KHẢ NĂNG LẮNG CAO
Có thể phục hồi Có thể tái sử dụng

 

TÁI CHẾ ĐƯỢC BẰNG CHƯNG CẤT

 

ÁP SUẤT HƠI THẤP
Giảm tiêu thụ

 

 

 

 

INFINITY là một phần của quá trình liên tục nhằm giảm thiểu các hình ngữ nguy hiểm.

 

INFINITY là một dung môi mạnh, chất tẩy và chất bóc tẩy dùng cho vecni, sơn, polyme, copolyme composite ma trận hữu cơ và vật liệu tổng hợp, cũng như cặn động cơ đốt trong.

Nó cũng là dung môi tuyệt vời cho nhựa và keo kỵ khí đóng rắn.

Thời gian tác động của nó được tăng tốc đáng kể trong quá trình mạ kẽm nhúng nóng.

 

 

 

IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY disolvente de sustitución inmediata de la NMP y de la CIP clasificados CMR reprotóxicos. Disolvente sin olor, no inflamable, para la disolución de resinas poliméricas, resinas de recubrimiento, colas estructurales, incluidos los cianoacrilatos.

 

 

Sản xuất,bôi trơn,lau chùi,bảo vệ, 
Dịch vụ IBiotec
® Tec Industries® 
Phục vụ cho một phạm vi đầy đủ 
các sản phẩm ngành công nghiệp cụ thể.

 


 

Bạn mong muốn  :

 

một mẫu miễn phí

một đề xuất kỹ thuật

một bảng kỹ thuật

một bảng dữ liệu an toàn

 

- Hãy liên hệ với chúng tôi -

 


Dịch vụ IBiotec® Tec Industries®

nhà sản xuất sản phẩm hóa học kỹ thuật, 
cám ơn bạn đã ghé thăm.Dịch vụ IBiotec® Tec Industries® được phát trên : YOUTUBE