český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Øjeblikke erstatning til NMP og NEP NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries

 

 

Erstatning for NMP

CAS 872-50-4

Synonymer

N.methyl.2.pyrrolidon

M Pyrol

1-Methylazaccyclopentan-2-one

 

 

NMP såvel som NEP (N.ethyl.2.pyrrolidon) CAS 2687-91-4, er blevet klassificeret af CLP-forordningen (EU) 1272/2008 / SGH Reproduktionstoksiske CMR-stoffer.

H 360 D Kan skade det ufødte barn

H 319 Forårsager alvorlig øjenirritation

H 315 Forårsager hudirritation

 

OPLØSNINGSMIDDEL TIL RENGØRING OG OPLØSNING AF
PE-HARPIKSER, PU, EPOXIER, BIS GMA-LIME, HERUNDER POLYMERISEREDE,
CYANOACRYLATER, METHACRYLATER,
POLYESTERE og NITROCELLULOSER

 

IKKE KLASSIFICERET SOM ANTÆNDELIG

 

KRAFTIG DEKANTERINGSEVNE
Kan genindvindes og genbruges

 

KAN GENANVENDES VIA DESTILLATION

 

LAVT DAMPTRYK
Reduktion af forbrug

 

 

INFINITY indgår i en permanent plan om at reducere farepiktogrammer.

 

INFINITY er et kraftigt opløsningsmiddel og et bejdsningsmiddel til lak, maling, polymere, copolymere, kompositmaterialer med organisk matrix og til rester fra forbrændingsmotorer.

Det er også et fantastisk opløsningsmiddel til polymeriserede anaerobe lime og harpikser.

Dens virketid er stærkt acceleret ved udblødning i varmt vand.

 

 

IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY opløsningsmiddel til øjeblikkelig erstatning af NMP og NEP, der er klassificeret som reproduktionstoksiske CMR-stoffer. Lugtfrit, ikke-antændeligt opløsningsmiddel til opløsning af polymerharpiks. coating-harpiks, strukturlim herunder cyanoacrylater. erstatning for NMP. erstatning for NEP. erstatning for cmr. opløsningsmiddel til erstatning for cmr. alternative opløsningsmidler. leverandør af erstatning for opløsningsmiddel. leverandører af erstatninger for opløsningsmidler. producent af opløsningsmidler. leverandører af opløsningsmidler. producent af alternative opløsningsmidler. leverandører af alternative opløsningsmidler. cmr-erstatning. Erstatning for cmr. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE