český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Øjeblikke erstatning til NMP og NEP NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries

 

 

Erstatning for NMP

CAS 872-50-4

Synonymer

N.methyl.2.pyrrolidon

M Pyrol

1-Methylazaccyclopentan-2-one

 

 

NMP såvel som NEP (N.ethyl.2.pyrrolidon) CAS 2687-91-4, er blevet klassificeret af CLP-forordningen (EU) 1272/2008 / SGH Reproduktionstoksiske CMR-stoffer.

H 360 D Kan skade det ufødte barn

H 319 Forårsager alvorlig øjenirritation

H 315 Forårsager hudirritation

 

OPLØSNINGSMIDDEL TIL RENGØRING OG OPLØSNING AF
PE-HARPIKSER, PU, EPOXIER, BIS GMA-LIME, HERUNDER POLYMERISEREDE,
CYANOACRYLATER, METHACRYLATER,
POLYESTERE og NITROCELLULOSER

 

IKKE KLASSIFICERET SOM ANTÆNDELIG

 

KRAFTIG DEKANTERINGSEVNE
Kan genindvindes og genbruges

 

KAN GENANVENDES VIA DESTILLATION

 

LAVT DAMPTRYK
Reduktion af forbrug

 

 

INFINITY indgår i en permanent plan om at reducere farepiktogrammer.

 

INFINITY er et kraftigt opløsningsmiddel og et bejdsningsmiddel til lak, maling, polymere, copolymere, kompositmaterialer med organisk matrix og til rester fra forbrændingsmotorer.

Det er også et fantastisk opløsningsmiddel til polymeriserede anaerobe lime og harpikser.

Dens virketid er stærkt acceleret ved udblødning i varmt vand.

 

 

IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY disolvente de sustitución inmediata de la NMP y de la CIP clasificados CMR reprotóxicos. Disolvente sin olor, no inflamable, para la disolución de resinas poliméricas, resinas de recubrimiento, colas estructurales, incluidos los cianoacrilatos.

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE