český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Okamžitá náhrada za NMP a za NEP NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries

 

 

 NáhradaNMP

CAS 872-50-4

Synonyma

N.Methyl.2.Pyrrolidon

M Pyrol

1-Methylazaccyclopentan-2-One

 

 

NMP stejně jako NEP (N.Ethyl.2.Pyrrolidon) CAS 2687-91-4 jsou dle nařízení CLP CE 1272/2008 / SGH zařazeny jako reprotoxické CMR.

H 360 D Může poškodit plod v těle matky

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H 315 Dráždí kůži

 

ČISTÍCÍ ROZPOŠZĚDLA A ROZPOUŠTĚDLA
PE, PU, ​​EPOXY, BIS GMA
LEPIDLA, VČETNĚ POLYMEROVANÝCH PRYSKYŘIC,
KYANOAKRYLÁTŮ, METHAKRYLÁT,
POLYESTERŮ a NITROCELULÓZ

 

NENÍ HODNOCENO JAKO HOŘLAVÉ

 

VYSOKÁ MÍRA SEDIMENTACE
Obnovitelné Opakovaně použitelné

 

RECYKLOVATELNÉ DESTILACÍ

 

NÍZKÝ TLAK PAR
Snížená spotřeba

 

 

INFINITY je součástí trvalého přístupu vedoucího ke snížení výstražných piktogramů.

 

INFINITY je rozpouštědlo, ředidlo, silný odstraňovač laků, barev, polymerů, kopolymerů, kompozity s organickou matricí a také zbytků spalovacích motorů.

Je také vynikajícím rozpouštědlem pro polymerovaná anaerobní lepidla a pryskyřice.

Doba jeho působení je značně urychlena při mytí za tepla.

 

IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY rozpouštědlo okamžitě nahrazující NMP a NEP zařazené do reprotoxických CMR. Nehořlavé rozpouštědlo bez zápachu pro rozpouštění polymerních pryskyřic, nátěrových pryskyřic, konstrukční lepidla včetně kyanoakrylátů, náhražka NMP, náhražka NEP, náhražka CMR, náhradní rozpouštědlo CMR, alternativní rozpouštědla, dodavatel náhradních rozpouštědel, výrobce rozpouštědel, dodavatel rozpouštědel, výrobce alternativních rozpouštědel, dodavatel alternativních rozpouštědel. Náhražka cmr. Nahrazení cmr. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE