český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Okamžitá náhrada NMP a NEP NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries

 

Náhrada NMP

CAS 872-50-4

Synonymá

N.Méthyl.2.Pyrrolidone

M Pyrol

1-Metylazaccyklopentan-2-ón

 

NMP tak ako NEP (N.Etyl.2.Pyrolidón) CAS 2687-91-4, bol zatriedený nariadením CLP CE 1272/2008 / SGH CMR Reprotoxický.

H 360 D Môže poškodiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

H 315 Dráždi kožu.

 

ROZPÚŠŤADLO NA ČISTENIE A RIEDENIE
ŽIVICE PE, PU, EPOXIDY, BIS GMA
LEPIDLÁ, VRÁTANE POLYMERIZOVANÝCH,
KYANOAKRYLÁTY, METAKRYLÁTY
POLYESTERY A NITROCELULÓZY

 

NEZATRIEDENÝ, HORĽAVÝ

 

VYSOKÁ NÁCHYLNOSŤ NA DEKANTÁCIU
Obnoviteľný Znovu použiteľný

 

RECYKLOVATEĽNÝ DESTILÁCIOU

 

NÍZKY TLAK PARY
Zníženie spotreby

 

 

 

 

INFINITY je súčasťou trvalého postupu zmenšenia piktogramov nebezpečenstva.

 

INFINITY je rozpúšťadlo, výkonné čistiace činidlo na laky, farby, polyméry, kopolyméry, kompozitné materiály s organickou matricou, ako aj zvyšky zo spaľovacích motorov.

Zároveň je to vynikajúce rozpúšťadlo na anaeróbne lepidlá a živice.

Jeho čas účinku je značne zrýchlený pri namáčaní za tepla.

 

 

 

 

IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY disolvente de sustitución inmediata de la NMP y de la CIP clasificados CMR reprotóxicos. Disolvente sin olor, no inflamable, para la disolución de resinas poliméricas, resinas de recubrimiento, colas estructurales, incluidos los cianoacrilatos.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE